NEWS

Bend And Over Bend – Two Featured Techniques Of Diatonic

DISTINGUISHING BEND AND OVERBEND   Diatonic is designed to play popular music in US-UK such as Blues, Rock, Country, Folk. In which, Bend and Overbend techniques...

TAB HARMONICA

DICTIONARY – REVIEWS

Harmonica Key Minor. Distinguish and what you miss!

  Harmonica always has 2 tones :Major and Minor. However, the minor tone trumpet has little interest, usually people will use the tone tone trumpet...

POPULAR VIDEO

Lesson 4 | Play notes away from the position and practice

https://www.youtube.com/watch?v=7yO_6bMz2aE&list=PLrEdE7XAnK9hEHWHsyeakkT49xIyqG0RK&index=4 Series of lessons of Tremolo for non-professional Lesson 1: Learn Tremolo and Harmonica tune first Bài 2: Move on the harmonica and the basic beat Lesson 3:...

Bài 01: Giới thiệu chuỗi bài giảng về hơi thở trong...

video
https://youtu.be/5FQGZtcIxuE?list=PLrEdE7XAnK9jHgNslepJC-Uv09u9g__c5 Giới thiệu chuỗi bài giảng làm chủ hơi thở Trả lời các câu hỏi thưởng gặp Làm sao để điều chỉnh hơi thở? Bị hụt...

Bài 03: Điều Tiết Hơi Thở Trong Harmonica

video
https://youtu.be/ljL4US8caLg?list=PLrEdE7XAnK9jHgNslepJC-Uv09u9g__c5

Lesson 2| Moving the trumpet and the basic beat

https://youtu.be/7JshdhpQqzo?list=PLrEdE7XAnK9hEHWHsyeakkT49xIyqG0RK Basic tremolo lecture series for amateurs Lesson 1: Learn About Tremolo and The First Melody Harmonica Lesson 2: Moving the trumpet and the basic beat Lesson 3:...

Tone và Beat Có Gì Khác Nhau? – Thuật Ngữ Dành...

Với người mới làm quen và tìm hiểu về kèn Harmonica, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được những thuật ngữ mà người chơi...