Hình ảnh về chúng tôi

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, thành lập bởi những con người có niềm đam mê với cây kèn Harmonica . Chúng tôi xây dựng những tài nguyên hỗ trợ cho cộng đồng miễn phí như bài giảng, tab note, tin tức, trợ giúp online... một cách hoàn toàn miễn phí nhưng nội dung luôn trau chuốt đầu tư , cập nhật mỗi ngày. Hi vọng rằng qua những đóng góp nhỏ bé này chúng tôi sẽ giúp bạn phần nào tiếp cận được với niềm đam mê Harmonica, hoặc truyền cảm hứng cho các bạn về loại nhạc cụ nhỏ bé này !

Website: theharmonica.vn

Mobile : The Harmonica Plus

Group : facebook.com/groups/theharmonicavn/

Youtube: https://www.youtube.com/user/harmonica4u

SỨ MỆNH

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, thành lập bởi những con người có niềm đam mê với cây kèn Harmonica . Chúng tôi xây dựng những tài nguyên hỗ trợ cho cộng đồng miễn phí như bài giảng, tab note, tin tức, trợ giúp online... một cách hoàn toàn miễn phí nhưng nội dung luôn trau chuốt đầu tư , cập nhật mỗi ngày. Hi vọng rằng qua những đóng góp nhỏ bé này chúng tôi sẽ giúp bạn phần nào tiếp cận được với niềm đam mê Harmonica, hoặc truyền cảm hứng cho các bạn về loại nhạc cụ nhỏ bé này !

Website: theharmonica.vn

Mobile : The Harmonica Plus

Group : facebook.com/groups/theharmonicavn/

Youtube: https://www.youtube.com/user/harmonica4u

Hình ảnh về chúng tôi