Home Thư Viện Tab Nhạc theo tháng Anh Ơi Ở Lại – Chi Pu – Harmonica Tab

Anh Ơi Ở Lại – Chi Pu – Harmonica Tab

4354
0
Anhoiolai

Ghi chú: Luyến, nhảy note
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C