Home Thư Viện Tab Nhạc Âu Mỹ At My Worst – Pink Sweat$ – Harmonica Tab

At My Worst – Pink Sweat$ – Harmonica Tab

2022
0
Atmyworst

Ghi chú: Có nhiều đoạn luyến note với tiết tấu nhanh
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C