Home Nhạc Việt Nhạc Cách Mạng Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Harmonica Tab

Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Harmonica Tab

2247
0
Bacvancungchungchauhanhquan A2

Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời
giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng
đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm
gian nan đâu bằng lòng hờn căm cao ngút trời
Miền Nam ta ơi!

 

Ghi chú: Bài hát tone Gm
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: A#

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here