Home Học Harmonica Online Bài 3 | Học cách chơi đủ 3 quãng và chuyển quãng

Bài 3 | Học cách chơi đủ 3 quãng và chuyển quãng

2442
1
Capture91

Chuỗi các bài giảng Tremolo dành cho người không chuyên

Bài 1: Tìm hiểu về Tremolo và Giai điệu Harmonica đầu tiên

Bài 2: Di chuyển kèn và nhịp căn bản

Bài 3: Thổi rõ note 3 quãng và chuyển quãng

Bài 4: Thổi các note cách quãng xa vị trí và bài thực hành chủ đạo

Bài 5: Ôn tập và thực hành

1 COMMENT