Home Song Library Asia - China - Japan - Korea-Song Bán Duyên – Đình Dũng – Harmonica Tab

Bán Duyên – Đình Dũng – Harmonica Tab

317
0

Chỉ vì do nhà nghèo mà cả hai không đến được với nhau. Cô gái thì bị gả vào nhà giảu còn chàng trai vì yêu cô nên mới liều thân mình cứu cô gái đó.

Note:
Raise/Lower Octave:

Original Tone: F#

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here