Home Song Library Asia - China - Japan - Korea-Song Bởi vì chàng(为了他) -Đào Hồng- Harmonica Tab

Bởi vì chàng(为了他) -Đào Hồng- Harmonica Tab

553
0

 

 

Bởi vì chàng (Wei le ta/为了他).

Trình bày: Đào Hồng (Tao Hong/陶红).

Note: Bài hát tone Em
Raise/Lower Octave:

Original Tone: G

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here