Home Song Library Bức thư tình thứ 2 – Hồ Quỳnh Hương – Harmonica Tab

Bức thư tình thứ 2 – Hồ Quỳnh Hương – Harmonica Tab

250
0

“Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào???”

Note: Bài có nốt luyến!
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here