Home Thư Viện Tab Nhạc Châu Á - Trung - Nhật - Hàn Chàng là gió thiếp là cát (OST Hoàn Châu công chúa) –...

Chàng là gió thiếp là cát (OST Hoàn Châu công chúa) – Châu Kiệt ft Lâm Tâm Như – Harmonica Tab

4273
0
Photo1524930666534 1524930666534972175696

“Chàng là gió, thiếp là bụi. gió thổi nhẹ nhàng, bụi bay nhẹ bổng, luồn gió cứ thổi, hạt bụi cứ bay. Luồn gió thổi đến Thiên Sơn, hạt bụi theo đến Thiên Sơn. ”

Ghi chú: Bái rất dễ thổi
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here