Home Thư Viện Tab Nhạc Việt Chờ ngày mưa tan – Noo Phước Thịnh – Harmonica Tab

Chờ ngày mưa tan – Noo Phước Thịnh – Harmonica Tab

947
0
1383712697162 500

Công nhận tới giờ nghe lại vẫn thấy hay… cảm xúc y ngày xưa…

Ghi chú:
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C