Home Thư Viện Tab Nhạc Châu Á - Trung - Nhật - Hàn Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 – Mouse love rice) – Harmonica tab

Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 – Mouse love rice) – Harmonica tab

1736
0
CHUỘT YÊU GẠO(TIẾNG NHẬT)_ ねずみは米がすき
CHUỘT YÊU GẠO(TIẾNG NHẬT)_ ねずみは米がすき

Ghi chú: Chuột yêu gạo (老鼠爱大米 - Mouse love rice)
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here