Home Features Cô phương tự thưởng《孤芳自赏》| Dương Tiểu Tráng – 杨小壮 – Harmonica Tab

Cô phương tự thưởng《孤芳自赏》| Dương Tiểu Tráng – 杨小壮 – Harmonica Tab

1534
0
Cô Phương Tự Thưởng Harmonica Tabs

Cô phương tự thưởng《孤芳自赏》| Dương Tiểu Tráng – 杨小壮 – Harmonica Tab

Ghi chú: Tăng quãng
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: G#

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here