Home Song Library Asia - China - Japan - Korea-Song Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng – Quân A.P – Harmonica...

Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng – Quân A.P – Harmonica Tab

652
0

Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như….”đã từng”

Note: Original tone: Cm/Eb
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here