Home Song Library Đóa Hoa Hồng – Chi Pu – Harmonica Tab

Đóa Hoa Hồng – Chi Pu – Harmonica Tab

274
0

Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát. Anh ngây dại nhảy theo tiếng ca

Note: Nhảy tone, luyến
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C