Home Thư Viện Tab Nhạc theo tháng Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy – Hương Giang – Harmonica...

Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy – Hương Giang – Harmonica Tab

1399
0

“Phản bội lần đầu là lỗi của anh. Nhưng để anh phản bội lần này nữa thì là lỗi của ‘tôi’ rồi”

Ghi chú: Nhảy quãng, quãng cao
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C