Home Nhạc Lễ Hội Nhạc 8-3 Gánh Mẹ (OST Lật Mặt 4) – Quách Beem – Harmonica Tab

Gánh Mẹ (OST Lật Mặt 4) – Quách Beem – Harmonica Tab

2911
0
Ganhme

Mẹ ơi! mẹ khổ vì con nhiều rồi hãy để con gánh mẹ. Công lao mẹ nuôi dưỡng suốt đời này con không sao  trả hết…

Ghi chú: Nhảy note, quãng thấp
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C