Home Song Library Gánh Mẹ (OST Lật Mặt 4) – Quách Beem – Harmonica Tab

Gánh Mẹ (OST Lật Mặt 4) – Quách Beem – Harmonica Tab

2148
0

Mẹ ơi! mẹ khổ vì con nhiều rồi hãy để con gánh mẹ. Công lao mẹ nuôi dưỡng suốt đời này con không sao  trả hết…

Note: Nhảy note, quãng thấp
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C