Home Free Harmonica Lesson Bài 01: Giới thiệu chuỗi bài giảng về hơi thở trong Harmonica

Bài 01: Giới thiệu chuỗi bài giảng về hơi thở trong Harmonica

1129
0

Giới thiệu chuỗi bài giảng làm chủ hơi thở

Trả lời các câu hỏi thưởng gặp

  • Làm sao để điều chỉnh hơi thở?
  • Bị hụt hơi, Không biết cách lấy hơi??
  • Làm sao để ngân và rung cho hay???
  • Truyền tải cảm xúc vào tiếng kèn sao cho hay????

Lội trình gồm:

Bài 1: Giới thiệu chuỗi bài giảng về hơi thở trong Harmonica

Bài 2: Lấy hơi, ngắt hơi, nhả hơi trong Harmonica

Bài 3: Điều tiết hơi thở trên Harmonica

Bài 4: còn tiếp…