Home Thư Viện Tab Nhạc Âu Mỹ Hedwig’s Theme (Harry Potter Theme Song) – Harmonica Tab

Hedwig’s Theme (Harry Potter Theme Song) – Harmonica Tab

11935
0
Harry Banner 630

Ghi chú: Nhiều note thăng giáng và note luyến.
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: G