Home Song Library Asia - China - Japan - Korea-Song Kinh trập- Âm Khuyết Thi Thính ft Vương Tử Ngọc- Harmonica Tab

Kinh trập- Âm Khuyết Thi Thính ft Vương Tử Ngọc- Harmonica Tab

288
0


Bài hát: Kinh trập (惊蛰)- Âm Khuyết Thi Thính ft Vương Tử Ngọc (音闕詩聽 ft王梓鈺)
Từ: Giả Mị 假寐

Khúc: Thương Tiểu Cẩn 殇小谨

Biên Khúc: Morri3on

Note: Bài hát tone G#m
Raise/Lower Octave:

Original Tone: B

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here