Home Thư Viện Tab Nhạc Việt Mascara – Chillies x BLAZE – Harmonica Tab

Mascara – Chillies x BLAZE – Harmonica Tab

3516
0
Mascara – Chillies X Blaze

Mascara – Chillies x BLAZE – Harmonica Tab

Ghi chú: Hút, thổi liên tiếp
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: D

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here