Home Thư Viện Tab Nhạc theo tháng Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên – Harmonica Tab

Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên – Harmonica Tab

3180
0
Thanhhuong 161106021136 Thu F

“Nói về “em” trong tình ca Ngô Thụy Miên, thì không chỉ là những bóng hình người tình đã đi qua, hay đang chia sẻ những thăng trầm của cuộc sống hiện tại với nhạc sĩ. “Em” chính là những ngày tháng còn ở Sài Gòn. Đúng là thế, như trong Mùa thu cho em, Niệm khúc cuối, Giáng ngọc

Ghi chú:
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: G