Home Thư Viện Tab Nhạc Châu Á - Trung - Nhật - Hàn Mùa Yêu Đầu – Đinh Mạnh Ninh – Harmonica Tab

Mùa Yêu Đầu – Đinh Mạnh Ninh – Harmonica Tab

187
0

Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất lãng mạn nhất và đậm sâu nhất trong mỗi chúng ta!

Ghi chú:
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: B