Home Thư Viện Tab Nhạc Châu Á - Trung - Nhật - Hàn Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới – Da LAB ft....

Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới – Da LAB ft. Tóc Tiên – Harmonica Tab

2018
0
Capture.png65

Cô : Nghe nói sau khi chia tay anh ngày càng trở nên tùy tiện? Anh: Còn em … tại sao lại trở nên kén chọn? Cô: Vì họ không tốt bằng anh, còn anh sao lại ngày càng tùy tiện? Anh : Vì dù gì cũng chẳng phải em.

Ghi chú:
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: G

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here