Home Thư Viện Tab Nhạc Việt NỨT (đôi chân đôi tay đôi mắt trái tim) – Ngọt –...

NỨT (đôi chân đôi tay đôi mắt trái tim) – Ngọt – Harmonica Tab

1069
0
Ngot Tn

 

lấy ra từ album 3 (tuyển tập nhạc Ngọt mới trẻ sôi động 2019)

Ghi chú: Nhiều note thăng giáng bất thường, nên chơi bằng Chomatic hoặc Diatonic
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: E