Home Song Library Outside – Calvin Harris – Harmonica Tab

Outside – Calvin Harris – Harmonica Tab

248
0
Nhìn vào những gì bạn đã làm với tôi
Đứng yên, đừng rời xa tôi...
Bản thân bạn không bao giờ là đủ với tôi.
Đừng để tôi bước đi một mình .

 

Note: Chúc các bạn luyện tập chăm chỉ ^^
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C