Home Song Library Song for Newbie Phố Không Em – Thái Đinh – Harmonica Tab

Phố Không Em – Thái Đinh – Harmonica Tab

530
0

Thành phố thiếu bóng em, ngày trôi qua chẳng êm đềm…

Thực sự những ngày xa em, anh chỉ muốn mình bận rộn thật nhiều để đừng nghĩ về em nữa.

Nhưng không, con tim và lý trí nhất định không chịu nghe lời anh, và anh luôn nghĩ về em.

Nhớ em thật nhiều…

 

 

 

 

 

Note: Có 2 note thăng giáng bất thường.
Raise/Lower Octave:

Original Tone: F#