Home Song Library Song for Newbie Phố Thị – Tăng Nhật Tuệ – Harmonica Tab

Phố Thị – Tăng Nhật Tuệ – Harmonica Tab

270
0

Phố thị chật chội, bon chen với những khói bụi, nhưng cũng có lúc êm đềm đến lạ kỳ.

 

 

Note: Bài hát ở quãng trung không có nhiều nốt cao, các bạn mới tập bài này sẽ thấy đơn giản hơn . Chúc các bạn luyện tập tốt . ^^
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C