Home Thư Viện Tab Các Bài Hát Cho Người Mới Trú mưa (How do you do) – HKT – Harmonica Tab

Trú mưa (How do you do) – HKT – Harmonica Tab

1731
0
Tm

Trú mưa là bài hát được nhóm HKT viết lại qua bài hát gốc How Do You Do của Boom

Ghi chú: Bài hát có tiết tấu nhanh
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: B

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here