Home Thư Viện Tab Nhạc Việt Ừ thì – Mew Amazing – Harmonica Tab

Ừ thì – Mew Amazing – Harmonica Tab

1028
0
Uthi

“Ừ thì” anh rất tốt nhưng than ôi “Ừ thì” em rất tiếc đấy, tình yêu đơn phương chỉ có thể nhìn phía sau của người kia, vòng luẩn quẩn “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”,…

Ghi chú: Nhịp khá nhanh, nhiều chỗ luyến, ngân, nhảy quãng
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C