Home Song Library Bolero Vùng lá me bay – Quỳnh Trang – Harmonica Tab

Vùng lá me bay – Quỳnh Trang – Harmonica Tab

376
0

Thể loại nhạc bolero.

Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình
Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây
Ðôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy

Note: Nhảy note xa, luyến, diatonic lưu ý note bend
Raise/Lower Octave:

Original Tone: C