Home Thư Viện Tab Nhạc Châu Á - Trung - Nhật - Hàn Warera Omou, Yue ni warera Ari – 氣志團 – Harmonica Tabs

Warera Omou, Yue ni warera Ari – 氣志團 – Harmonica Tabs

1722
0
Wareraomouyueniwareraari

我ら思う、故に 我ら在り – 氣志團

Ghi chú: Nhanh, nhảy note; Diatonic: bend
Tăng/Giảm Quãng:

Tone Gốc: C